Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "X D.O.K."

Konto: PBS Oddział w Przemyślu 26 8642 1155 2015 1502 4936 0001

NIP: 795 - 243 - 28 - 74

Nr KRS 0000280860

Mirosław Majkowski - prezes stowarzyszenia
ul. Żołnierzy I AWP 1A/9
37-700 Przemyśl,
telefon: 0 509 66 99 53
e-mail: miro78@op.pl

Łukasz Kisielica - administrator strony
e-mail: psrh@psrh.e-kei.plwww.psrh.webfabryka.pl


<a target="_blank" href="http://www.psrh.webfabryka.pl/">
<img border="0" src="http://www.psrh.webfabryka.pl/img/banery/xdok_baner3.jpg" width="400" height="101"></a>


<a target="_blank" href="http://www.psrh.webfabryka.pl/">
<img border="0" src="http://www.psrh.webfabryka.pl/img/banery/xdok_baner2.jpg" width="400" height="101"></a>

Jeżeli jesteś zainteresowany wymianą banerów to zamieść nasz i następnie poinformuj nas o tym: miro78@op.pl.