Dzień Otwarty Harcerstwa Polskiego
Przemyśl 27 lutego 2011


Centrum Kulturalne w Przemyślu, Związek Harcerstwa Polskiego w Przemyślu oraz Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K. byli organizatorami Dnia Otwartego Harcerstwa Polskiego, którego celem była zbiórka pieniędzy na renowację sztandaru Chorągwi Lwowskiej ZHP we Lwowie z 1933 roku.

Dzień Otwarty rozpoczął się w Klubie "Piwnice" Centrum Kulturalnego, w którym swoje stoiska prezentowali przemyscy harcerze, a Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K. wystawiło cztery dioramy: punkt wydawania żywności Orląt Przemyskich, punkt ogniowy Wojska Polskiego z czasów wojny obronnej 1939 r., szpital polowy z okresu powstania warszawskiego i polowy punkt łączności Wehrmachtu z 1939 r.

Pokazy w Klubie "Piwnice" trwały godzinę po czym wszyscy udali się do sali widowiskowej, gdzie licznie zgromadzonych przywitał Dyrektor Centrum Kulturalnego Adam Halwa, który wyraził słowa uznania dla działalności wszystkich drużyn harcerskich oraz wyraził osobiste podziękowania za dotychczasową współpracę z Centrum Kulturalnym przy wielu projektach 77. Drużynie Harcerskiej.

Po oficjalnym rozpoczęciu odbyły się prezentacje multimedialne 8., 22., 60. i 77. Drużyny Harcerskiej oraz Harcerskiego Klubu Ratowniczego. Nie zabrakło również harcerskich piosenek, ponadto miał miejsce pokaz antyterrorystyczny i sprawności ratowników z Harcerskiego Klubu Ratowniczego.

Wręczony w 1933 r. lwowskim harcerzom sztandar był darem społeczeństwa i garnizonu Lwowa w piętnastą rocznicę obrony miasta przed Ukraińcami, w której uczestniczyła także młodzież szkolna i dzieci należące do drużyn skautowych. W 1939 roku będący w konspiracji harcerze ukryli sztandar, aby nie wpadł w ręce wrogów. Na szczęście udało mu się przetrwać niemiecką i sowiecką okupację, a także najcięższy okres komunistycznego panowania w Polsce, schowany między ornatami w kościele Ojców Franciszkanów. Jego stan ulegał jednak stopniowej degradacji. Dodatkowo rujnowały go doraźne, nieprofesjonalne próby odnowienia.

Odnaleziony przez harcerzy sztandar został przekazany do Muzeum Harcerstwa w Warszawie, a następnie trafił do renowacji w pracowniach Muzeum Wojska Polskiego. Aby prace mogły się zakończyć konieczne jest zebranie 12 500 zł. Centrum Kulturalne i Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej, dzięki włączeniu się do akcji, dokładają swoją cegiełkę do odnowy sztandaru.Zobacz fotogalerię:

<<< powrót