Dzień Sybiraka
Przemyśl 19 września 2010


19 września w Przemyślu odbyły się uroczyste obchody Dnia Sybiraka, zorganizowane przez Związek Sybiraków - Oddział w Przemyślu i Centrum Kulturalne w Przemyślu.

Uroczystości rozpoczęły się w przemyskiej Bazylice Archikatedralnej Mszą Świętą koncelebrowaną przez ks. Tadeusza Patera z Kościoła XX Salezjanów oraz ks. Prałata Stanisława Zarycha z parafii Św. Trójcy. Homilię do licznie zgromadzonych w kościele Sybiraków i ich rodzin wygłosił ks. Tadeusz Pater. Nawiązał w niej głównie do wagi pamięci o Sybirze i Sybirakach i dawania przez nich bezpośrednich świadectw młodemu pokoleniu.

Po eucharystii zebrani przemieścili się w gościnne progi Centrum Kulturalnego, gdzie do Sybiraków przemawiali licznie zgromadzeni goście: Stanisław Bajda - członek Zarządu Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Andrzej Matusiewicz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jan Pączek - Starosta Przemyski, Wiesław Jurkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla, Antoni Blecharczyk - Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego. Na uroczystościach obecny był także Andrzej Zapałowski - Prezes Przemyskiego Towarzystwa Historycznego.

Ważną częścią uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych. Złoty Krzyż Zasługi odebrał Jan Wajda, Srebrne Krzyże Zasług otrzymali Bronisław Klepacki i Ludwika Turowska. Medalami Pro Memoria odznaczeni zostali Antoni Blecharczyk, Ludmiła Gloc, Ludwika Turowska, Stanisław Cichocki, Bronisław Klepacki, Jerzy Rożko i Jan Wajda. Zaś Honorowe Odznaczenia Sybiraka otrzymali: Adam Halwa - Dyrektor Centrum Kulturalnego, Małgorzata Dachnowicz - Zastępca Dyrektora Centrum Kulturalnego, Mirosław Majkowski i Janusz Łukasiewicz - członkowie Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej "X D.O.K.", Beata Cichocka, Jan Filozof, Edward Kroczek oraz Sztandar Oddziału.

Po dekoracji odznaczeń Sybiracy wysłuchali wspaniałego występu artystycznego w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół w Krównikach. Cześć oficjalną zakończyła oczekiwana przez Sybiraków projekcja filmu z lutowej rekonstrukcji historycznej pt. "Na nieludzką ziemię". Film zrobił na zebranych duże wrażenie powodując łzy i przywracając w pamięci wiele scen i wspomnień, których byli świadkami i uczestnikami.

Wrześniowe obchody nie były jedynym w tym roku, ustanowionym Rokiem Sybiraka, hołdem złożonym w naszym mieście wszystkim tym, którzy doświadczyli Golgoty Wschodu. W lutym w Przemyślu odbyły się główne uroczystości w kraju 70. rocznicy pierwszej deportacji obywateli Polski na Wschód, podczas których Sybirakom przekazano, ufundowany przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, Centrum Kulturalne w Przemyślu oraz Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "X D.O.K.", Dzwon Sybiraka oraz odbyła się rekonstrukcja historyczno-teatralna "Na nieludzką ziemię...".

17 września - dzień w którym Armia Czerwona w 1939 r. zaatakowała Polskę obchodzony jest od 1991 r. jako Dzień Sybiraka. Po wkroczeniu Sowietów na wschodnie obszary Rzeczpospolitej szybko rozpoczęły się represje wobec obywateli RP. Masowe wywózki, głównie na Syberię, objęły m.in. ziemiaństwo, przemysłowców, działaczy społecznych, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, urzędników państwowych oraz ich rodziny. Wzięci do niewoli polscy oficerowie zamordowali zostali w Lesie Katyńskim. Podobne zbrodnie na polskich jeńcach zostały popełnione w okolicach Charkowa i Tweru.Zobacz fotogalerię:Zdjęcia: Tomasz Strzelec


<<< powrót