Zapal znicz zamordowanym
Przemyśl 11 lipca 2011


Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "X D.O.K.", Stowarzyszenie "W Dolinie Sanu" byli inicjatorami akcji Zapal znicz zamordowanym, mającej na celu upamiętnienie ofiar ludobójstwa na Kresach Wschodnich dokonanych przez OUN - UPA na Polakach, Czechach, Żydach, Ormianach i Ukraińcach w czasie II wojny światowej.

Obchody pod hasłem "Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary" odbyły się 11 lipca na Cmentarzu Wojskowym przy pomniku Martyrologii Polaków na Kresach - w 68. rocznicę mordów na Wołyniu.

11 lipca 1943 r. rozpoczęła się masowa akcja przeciwko ludności polskiej przeprowadzona przez Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) na Wołyniu, określana mianem rzezi wołyńskiej. Tego dnia oddziały UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości pod hasłem śmierć Lachom. Po otoczeniu wsi doszło do nieludzkich rzezi i zniszczenia. Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, kos, pił, noży, młotków i innych narzędzi. Polskie wsie były palone, aby uniemożliwić ponowne osiedlenie.

Podczas rzezi zginęło od 30 do 60 tys. Polaków. Strona ukraińska ocenia swoje straty na 10-12, a nawet 20 tys. ofiar, przy czym część ofiar zginęła z rąk UPA za pomoc udzielaną Polakom lub odmowę przyłączenia się do sprawców rzezi.Zobacz fotogalerię:Zdjęcia: Łukasz KisielicaZdjęcia: Marcin Kawecki
<<< powrót