Na planie filmu "Żołnierze wyklęci"
Pacław sierpień 2008


Pod koniec sierpnia 2008 roku mieli¶my okazję brać udział w zdjęciach do filmu pt "Żołnierze wyklęci" realizowanego przez TVN Discovery Historia.

Ten fabularyzowany dokument opowiada o żołnierzach jednego z najwybitniejszych polskich dowódców partyzanckich oddziałów AK-WIN, cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora".

Nasze Stowarzyszenie wraz z przyjaciółmi ze Stowarzyszenia TGRH, kolegami z GRH San, GRH Lublin, Wrzesień 39, a także harcerzami z przemyskiej 77 SPDS przez 2 tygodnie na planie brało udział w kręceniu różnych ujęć przedstawiaj±cych najbardziej charakterystyczne wydarzenia z życia oddziału zarówno pod okupacj± niemieck± jak i sowieck± po 1944 roku.

Czę¶ć z nas uczestniczyła w zdjęciach do bitwy oddziału pod Kr±żnic± Okr±gł± gdzie partyzanci zaatakowali kolumnę transportow± ze zbożem, złożon± z 15 samochodów z 1. kompanii 629. pułku do zadań specjalnych, eskortowan± przez pododdział z batalionu ochrony z Lublina.

Czę¶ć chłopaków wcieliła się w rolę partyzantów od "Bartka", którzy w ramach sfingowanej przez UB relokacji mieli być przerzuceni na Zachód. W wyniku zdradzieckiego podstępu UB zostali wymordowani. Mi osobi¶cie przypadła m.in. rola ubeka o nazwisku Gemborski, który wykonywał wyroki ¶mierci na żołnierzach AK-WIN, NSZ. Przyznam, że niezbyt chwalebna, ale kto¶ musiał j± zagrać.

Oprócz tych ról byli¶my też milicjantami i ubekami podczas kręcenia zdjęć do obławy UB na kpt. Zdzisława Brońskiego ps. "Uskok".

Praca na planie zdjęciowym jest naprawdę ciężka, ale praca z ekip± TVN należała do czystej przyjemno¶ci. Serdecznie dziękujemy za okazane nam zaufanie, przyjacielsk± atmosferę. Szczególnie dziękujemy Grażynie Polańskiej, Karolowi Trybusiowi, Marcie Mironowicz, Asi Maro, Ramo Olejnik, charakteryzatorom, dĽwiękowcom, operatorom oraz rajdowemu kierowcy Tadeuszowi Romanów.


Mirosław Majkowski

Zobacz zdjęcia z planu filmowego:
<<< powrót